Culture Hacks voor succesvol digitaal transformeren

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een revolutie, waarin nieuwe regels ontstaan en maatschappij en organisaties opnieuw worden ingericht. De wereldwijde snelle technologische ontwikkelingen liggen aan deze revolutie ten grondslag. Elke organisatie krijgt steeds meer te maken met deze sneller gaande ontwikkelingen en veranderende businessmodellen. Deze digitale revolutie gaat andere vaardigheden en inzichten van veel medewerkers en vooral managers vragen. Het begeleiden van transformaties, flexibel handelen en mensen mee nemen in een visie zijn enkele van de noodzakelijke vaardigheden van de moderne manager. Daarnaast moet hij/zij zeer goed in staat zijn om klantgericht te opereren, uitstekend kunnen samenwerken en bewust bezig zijn met waardecreatie.

Culture Hacks en de kernwaarden voor succesvol digitaal transformeren

De digitale revolutie zal uiteindelijk elke organisatie en elk bedrijf beïnvloeden. De noodzaak om te veranderen en digitaal te transformeren zal groter worden en de transformaties zullen steeds sneller moeten worden doorgevoerd. De behoefte om te veranderen ligt meestal niet bij het individu of het directieteam, maar vaak bij de nieuwe eisen die aan een organisatie gesteld worden door klanten en de omgeving. De mate waarin een organisatie in staat is om zich aan te passen aan de vernieuwde omstandigheden is van levensbelang voor elke organisatie.

Om dit continue proces van verandering en transformatie te omhelzen, zullen bedrijven enkele belangrijke kernwaarden van verandering moeten implementeren in hun organisatiecultuur. Belangrijke kernwaarden voor succesvol veranderen zijn;

– Beschouw veranderen of het omgaan met veranderingen als een normaal onderdeel van je werk.Veranderingen vinden vaker plaats, volgen elkaar sneller op. Ze worden in een korter tijdspad doorgevoerd en de complexiteit neemt toe.
– Zie verandering als een proces. Om een verandering te realiseren is een proces nodig (transitieproces).
– Laat de menselijke factor de hoofdrol spelen.Een organisatie is niet tastbaar. Het bestaat uit relaties, machtsverhoudingen, sociale verbindingen en individuen. Accepteer en begrijp dat de noodzaak tot veranderen vrijwel altijd ontstaat door druk van buitenaf.
– Zie verandering niet als een bedreiging, maar als een enorme kans op succes!

Als het veranderingsbewustzijn bij een organisatie is vergroot en de veranderingsbereidheid is flink gestegen dan is de volgende stap: het creëren van randvoorwaarden voor elke noodzakelijke verandering of transitie. Deze voorwaarden kunnen per transformatie verschillen maar de belangrijkste zullen altijd zijn:
1. Belang en urgentie
2. Planmatig veranderen
3. Digital Change Agents
4. Leaders of Digital Change

Whitepaper future of work

Onze whitepaper biedt waardevolle inzichten in wat er op ons afkomt in de wereld van werk. Of je nu een HR-manager bent die op zoek is naar nieuw talent, een bedrijfseigenaar die zich afvraagt wat de toekomst voor jouw onderneming in petto heeft, of een professional die zijn of haar carrière naar een hoger niveau wil tillen, deze whitepaper is voor jou!

Belang en urgentie

Wees heel duidelijk over belang, reden en urgentie van de verandering. Maak deze voor iedereen duidelijk en blijf deze herhalen. Vertaal dit belang ook naar persoonlijk belang van de individuele werknemer.

Planmatig veranderen

Verandering is een proces. Zorg dat je voorbereidt op dit proces en stel een duidelijk stappenplan op met daarin ook een “mensenplan”. Creëer meetmomenten van de vooruitgang en creëer hiermee regie en overzicht.

Digital Change Agents

Veranderen lukt niet door 1 persoon. Zorg in je organisatie voor duidelijke “Digital Change Agents”, ambassadeurs van de verandering en de digitale vooruitgang. In de  digitale transformatie noemen wij ze ook wel Digitale Waardemakers. Medewerkers en stakeholders die graag willen veranderen en die continue bewust zijn van de noodzaak hiertoe en dat ook bewust en positief weten te presenteren.

Leaders of Digital Change

Zorg in je organisatie voor duidelijke ‘leaders of digital change’. Leiders die mensen meenemen in de digitale transformatie, die weten hoe ze regie houden maar die ook weten hoe ze weerstand kunnen overwinnen.

Succesvolle organisaties zijn in staat een cultuur te creëren waarbij verandering een constante is. Een cultuur waarbij mensen energie krijgen van continue aanpassen en verbeteren. En als deze organisaties de voorwaarden van succesvol transformeren hebben omarmd dan zal verandering weinig weerstand oproepen en zullen veranderingen doorlopend en organisch plaatsvinden.

Heeft jouw organisatie de cultuur om de noodzakelijke veranderingen te omarmen?

Whitepaper digital hero

In een wereld die voortdurend digitaliseert en evolueert, is het essentieel om de juiste digital hero aan boord te hebben. Maar wat maakt een goede digital hero? Deze whitepaper biedt de antwoorden die je nodig hebt.

Gerelateerde artikelen