Select Page

We are FutureXL

We Lead Operational and Digital Transformation through Emerging Technologies. Increasing Business Results, Today

Stel dat…

Onnodige data en applicaties worden gereduceerd met

85% tot 88%

Operationele kosten worden verlaagd met een factor van

4 tot 8

De omzetverwachting van de organisatie wordt verhoogd met

20% tot 40%

Time to Market wordt versneld met een factor van

10 tot 20

De balanswaarde van de organisatie wordt verhoogd tot

Services

Digitale Transformatie 4.0

De Digitale Transformatie 4.0 is een bedrijfsmetamorfose die, behoudens het feit dat het zichzelf financiert, gebaseerd is op data centrisme. Hierdoor krijgt de organisatie de mogelijkheid om exponentiële waarde te creëren.

Projecten

Onze aanpak is holistisch. Wij brengen Digitale Strategie, Business- en Operating Modellen, cultuur en veiligheid (security en privacy) samen. Allemaal met één doel: bedrijfsresultaten exponentieel verbeteren!

Academy

Wij bieden een scala aan executive education, masterclasses, whitepapers, blogs, video’s, podcasts en andere content. Leer van onze experts en volg de Masterclass Tech for Boards om leiding te geven aan de Digitale Transformatie 4.0

Data is het goud van de onderneming

Waarom zijn het de grote Tech bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft die de markt domineren? Waarom is het Amazon die de concurrentie volledig wegvaagt in veel sectoren? En waarom is het juist Tesla die de markt domineert in de auto-industrie? Al deze giganten hebben één ding gemeen. Ze werken allemaal data centrisch.

Wanneer een organisatie volledig draait op data, kan m.b.v. Emerging Technologies, exponentiële waarde worden gecreëerd.

Iedere Digitale Transformatie is complex van omvang, kost tijd en geld. In de praktijk zien we dat in de Digitale Transformatie 1.0 de pot met goud zelden wordt geïncasseerd.

In de Digitale Transformatie 4.0 brengen wij hier verandering in omdat deze transformatie, behoudens het feit dat het zichzelf financiert, gebaseerd is op data centrisme. Hierdoor krijgt de organisatie de mogelijkheid om exponentiële waarde te creëren.

Digitale Strategie

Organisaties moeten de slag maken van applicatie- naar data centrisch, wil men data gedreven kunnen werken. De ontsluiting van de data van de onderneming is het enige alternatief om enerzijds de “cost to serve” van het Operating Model met factoren te verlagen en anderzijds ook meteen de grondstof, mits men data centrisch is georganiseerd, om exponentiële balanswaarde te creëren. De digitale strategie gaat in op wie en wat de organisatie wil zijn over 5 jaar en hoe dat zo snel en efficiënt mogelijk te bereiken.

Business Operating Model

Het grote voordeel van data centrisch werken is, dat er snel ingespeeld kan worden op de continue veranderende behoefte van de klant. Dit betekent dat een flexibel Business Model gedragen moet worden door een adaptief Business Operating Model. Dit legt de basis voor de transitie van een transactioneel Business Model naar een recurring Business Model (terugkerende inkomsten). Hierdoor wordt de Time to Market dusdanig kort dat het mogelijk wordt om zonder agile teams en robuuste IT-afdelingen, innovaties te converteren in functionaliteit en financiële waarde.

Financial Re-engineering

Een data gedreven transformatie biedt de unieke mogelijkheid het opgeslagen financiële vermogen in de data te ontsluiten en deze liquide te maken om de transformatie te financieren. Door tegelijkertijd te streven naar een data centrische Business- en IT-architectuur is het mogelijk om die data als digitale immateriële activa (DIA) op de balans te activeren mits er substantiële cash flow overheen loopt. De transitie is de basis, indien goed uitgevoerd, die ervoor zorgt dat de operationele kosten (ofwel de “cost to serve”) drastisch worden verlaagd. Doordat het business operating model flexibel en adaptief is geworden, wordt de “time to market” verkort. Hierdoor gaan we van een transactioneel naar een recurring business model. Het eindresultaat is een exponentiële waardeontwikkeling door het aanjagen van cash flow.

Governance, Risk & Compliance

Wet- en regelgeving blijft een van de onderwerpen die veel tijd in beslag neemt. De AVG-wetgeving loopt ver voor op het bedrijfsleven en de ontwikkelingen in de markt. Wet- en regelgeving kunnen de organisatie ten goede komen. Want wat als het data centrische platform de organisatie direct toegang geeft tot het voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn? Dit betekent dat door de wijze waarop de Digitale Transformatie 4.0 is uitgevoerd, de risico’s op cyber breaches, en de daaruit voortvloeiende mogelijke juridische consequenties, tot een minimum kunnen beperken.

Behavioral Change

Wat is er voor nodig dat ook de rest van de werknemers gaan denken vanuit data? Hoe slaat de top van het bedrijf de brug naar alle werknemers in de organisatie? Want als de werknemers het nieuwe gedachtegoed niet omarmen, heeft de transformatie geen kans van slagen. Het slaan van de brug naar de rest van de organisatie is een eerste aanleg een communicatievraagstuk. Ten tweede is het genereren van betrokkenheid door uitleg te geven over het wat, hoe en waarom, een strikte voorwaarde om de transformatie te laten slagen. Door de volledige organisatie te mobiliseren, door voorbeeldgedrag, zal dit leiden tot gewenst gedrag en acceptatie van alle veranderingen.