Select Page

Wij zijn FutureXL

Wij zijn specialisten op het gebied van DATA centrische transformaties die leiden tot een doeltreffende en moderne organisatie met een hoge winstgevendheid. Wij helpen organisaties om vanuit DATA de organisatie flexibeler, goedkoper en veiliger te maken. Wij doen dit op een cashflow neutrale manier. Klaar voor de toekomst. FutureFit!

Stel dat…

data centrisch DATA|futureXL

Onnodige DATA en processen worden gereduceerd met

85% tot 88%

data centrisch operationele kosten | FutureXL

Operationele kosten worden verlaagd met een factor van

4 tot 8

data centrisch omzetverwachting|FutureXL

De omzetverwachting van de organisatie wordt verhoogd met

20% tot 40%

data centrisch Time To Market | FutureXL

Time To Market wordt versneld met een factor van

10 tot 20

data centrisch balanswaarde | FutureXL

De balanswaarde van de organisatie wordt verhoogd tot

Waarde creatie door DATA

Directies van organisaties staan door toename in digitalisering juist nu op een T splitsing. Wie en wat willen we zijn over 5 jaar? Hoe en waarom kunnen we maximaal gebruik maken van DATA als de brandstof voor groei en waarde creatie?

Neem DATA als uitgangspunt voor het neerzetten van een nieuw operating model. Het model dat hieruit ontstaat geeft de flexibiliteit en mogelijkheid om snel in te spelen op nieuwe kansen. Dit levert direct de mogelijkheid om de operationele cashflow exponentieel te vergroten. Daardoor neemt uiteindelijk de winstgevendheid toe zonder een beroep te moeten doen op het werkkapitaal van uw bedrijf. De onderliggende balanswaarde van de onderneming neemt door onze aanpak exponentieel toe. 

Wij initiëren een cashflow neutrale transformatie, die binnen 10-12 maanden, gaat leiden tot een factor 4 tot 8 meer efficiency. De uitkomst is een DATA centrisch ‘lean & mean`operating model dat functioneel en financieel flexibel is.  Wij ontzorgen onze klanten functioneel, financieel en juridisch, waarbij we de mens centraal stellen. Dit levert bovendien een super efficiënt operating model op waarmee ieder daarop aangesloten businessmodel excelleert in effectiviteit. De uitkomst van deze aanpak resulteert in aantoonbare besparingen maar veel belangrijker, financiële waarde creatie.

Wij werken op basis van een Co Venture model waarin u samen met ons de casus bouwt op basis van een vooraf overeengekomen resultaat. Maar u zit aan het stuur. FutureXL analyseert het bestaande en nieuwe operating model. We ontwikkelen tijdens de analyse een werkende prototype als voorbeeld van het nieuwe operating model. Om dit te realiseren identificeren wij gewenste werkprocessen en stellen een business casus op waar de besparingen versus kosten in zijn vastgelegd. Bovendien wordt dit concreet gemaakt in een implementatie en projectplan. Na goedkeuring van het plan start het deliveryproces en de exploitatie.

Vanuit een ecosysteem worden alle noodzakelijke disciplines bij elkaar gebracht. Onze mensen werken met klanten, niet voor klanten. Het zijn specialisten op hun vakgebied. Daarbij werken zij resultaat gedreven waarbij kwaliteit, doelstelling en deliverables leidend zijn. Indien nodig schakelen zij experts op en af en denken en acteren `Out of the Box’. Bovendien, vinden wij het belangrijk dat de mensen bij u in dienst deze transformatie begrijpen, uit kunnen voeren en kunnen continueren. Wij kunnen uw mensen opleiden, trainen maar ze ook voor u vinden. Wij bieden een scala aan hoog-waardige opleidingen en  masterclasses.

Wat laat FutureXL achter bij klanten:

Gemotiveerde en goed ingerichte lean & mean organisatie (Future Fit).

Een duurzaam operating model waarbij wij de vooraf afgesproken besparingen gaan opleveren.

Stapsgewijs implementatie van veranderingen aan de hand van een model met voorspelbare financiële resultaten.

De basis voor waarde creatie gebruikmakend van een nieuwe DATA centrische technologie.

Een digitale transformatie moet binnen een jaar gerealiseerd worden om de basis te leggen voor een exponentiele, duurzame waardestijging van de market cap van de organisatie. Wij begeleiden die transformatie, hands-on.

Data is het goud van de onderneming

In 2017 gaf het IDC middels een onderzoek aan dat ieder bedrijf te maken zou krijgen met digitale disruptie. (‘Become a Data Thriver: Realize Data Driven Digital Transformation’, november 2017) 2017). En dat het effect op veel bedrijven groot zou zijn. Natuurlijk zien we dat bedrijven zoals Apple, Google en Microsoft de markt domineren. Maar waarom is het Amazon die de concurrentie volledig wegvaagt in veel sectoren? En waarom is het juist Tesla die de markt domineert in de auto-industrie? Al deze giganten hebben één ding gemeen. Ze werken DATA centrisch. Maar niet alleen de grote bedrijven vallen hierbij op. Startups als Adyen, Mollie en Waze werken DATA centrisch en creëren mede daarom veel waarde.

DATA centrisme

Wanneer een organisatie volledig draait op DATA kan daarmee exponentiële waarde worden gecreëerd. Het grootste verschil dat we maken is dat deze transformatie, behoudens het feit dat het zichzelf financiert, gebaseerd is op data centrisme. Hierdoor krijgt de organisatie de mogelijkheid om exponentiële waarde te creëren. Een succesvolle digitale transformatie houdt een vertaalslag in van DATA naar waarde.

Bron voor waarde creatie

Digitalisering op basis van DATA als de bron voor waarde creatie biedt een uitweg om uw organisatie Future Fit te maken. Uw ambitie kan worden gerealiseerd door een cashflow neutrale aanpak waarbij uiteindelijk een positieve cashflow met een factor van 4-8 wordt verhoogd en uw Time To Market aanzienlijk wordt verkort. Kortom een metamorfose gerealiseerd door gebruik te maken van DATA als de bron voor waarde creatie. Een goed voorbeeld van een succesvolle transitie vanuit het data centrisch denken en werken is John Deere, een 180-jarige tractor fabrikant die zich inmiddels heeft opgeworpen als hét digitale platform voor de agrarische sector.

Projectmatige aanpak

Een organisatie die zich niet aanpast en niet meegaat met de veranderende omgeving zal het uiteindelijk niet redden. Wij kiezen voor een projectmatige aanpak naar een `future fit` organisatie, omdat projectmatig werken resultaatgericht veranderen is.

De fasering van onze Future Fit projecten:

  • Future Analyse
  • Delivery
  • Exploitatie
  • Beheer

Daarbij voert FutureXL regie over de transformatie vanuit een ecosysteem waarbij alle noodzakelijke disciplines bij elkaar worden gebracht. Niet alleen transformatie managers, maar ook andere professionals spelen een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie. FutureXL selecteert kandidaten vanuit dit brede perspectief op digitalisering. In combinatie met onze visie op de DATA centrische benadering zijn wij in staat om succesvol innovatieve functies in te vullen.

Leerproces in de praktijk

Onze projectmatige aanpak resulteert na tien tot twaalf maanden in een winstgevend operationeel model. Maar wij veranderen ook het gedrag van de mensen en dragen zorg voor acceptatie en motivatie. Feitelijk vindt het leerproces plaats in de praktijk maar wij bieden ook een breed scala aan executive educatie. Om uw mensen en professionals voldoende toegevoegde waarde te laten leveren voor u worden de professionals door ons opgeleid in Digitaal Leiderschap. De Masterclass biedt een hoogwaardige opzet met experts uit de wetenschap en praktijk. Tijdens vier intensieve dagen worden de deelnemers meegenomen in alle kenmerken van de nieuwe ontwikkelingen en technologieën en de kansen die deze nieuwe technologieën bieden voor organisaties en de impact hiervan op de digitale strategie. Maar bovenal worden de deelnemers meegenomen in de kracht van een DATA centrisch operationeel model. En dat dit ‘nieuwe goud’ de basis is voor echt ondernemerschap vanuit een nieuw bedrijfsmodel.

Onze Future Fit Projecten worden gesourced door: FutureXL Jobs