Privacyverklaring

FutureXL BV

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt FutureXL B.V. uit welke persoonsgegevens FutureXL verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. FutureXL B.V. is gevestigd te (8448 GV) Heerenveen aan de De Opslach 79, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 17124761 (hierna “FutureXL”), en heeft een nevenvestiging aan de Boeing Avenue 222, 1119 PN Schiphol Rijk.

Naast FutureXL BV bestaat FutureXL Projects BV. Dit is een andere onderneming met een ander bestuur. FutureXL Projects BV hanteert een eigen privacyverklaring.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
FutureXL B.V.
De Opslach 79
8448 GV. Heerenveen
Telefoonnummer: +31202611565
E-mail: info@futurexl.nl

Algemeen

FutureXL respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.FutureXL.nl, haar (potentiële) kandidaten en haar (potentiële) relaties. FutureXL gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van FutureXL te maken hebben. FutureXL houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens
FutureXL verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van het CV
 • Motivatie n.a.v. sollicitatie
 • Voorkeuren mbt vacatures

Bij het gebruik van de website en diensten van FutureXL, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. FutureXL verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via website, email, telefoon, kandidatenportaal. Daarnaast kan FutureXL jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden

FutureXL verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar kandidatenbestand.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar opdrachtgeversbestand.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Marketing.

Als kandidaat deel je jouw gegevens zodat wij met je profiel aan de slag kunnen als zich een passende vacature of interim opdracht voordoet.

 • Solliciteren
  Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, dan vraagt FutureXL jouw toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. FutureXL gebruikt jouw cv en/of motivatie (NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) richting opdrachtgevers alleen na overleg met jou.
 • Inschrijven
  Als je wilt inschrijven om in de toekomst van onze dienstverlening gebruik te maken, heeft FutureXL gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om je eventueel op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van onze site. Pas op het moment dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft, stellen wij je gegevens ter beschikking aan één van onze opdrachtgevers, wij zijn geen cv-schuivers. Daarnaast houden wij jouw gegevens één jaar in onze database. Als wij in het lopende jaar geen contact (per e-mail, telefonisch of persoonlijk) hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens automatisch uit onze database.
 • Aanpassen/verwijderen gegevens
  Op elk gewenst moment kun je jouw gegevens aanpassen door bijvoorbeeld je cv opnieuw naar ons te sturen. Wij vullen jouw gegevens dan automatisch aan. Als je al jouw gegevens uit onze bestanden wilt verwijderen, dan kun je per mail contact met ons op (zie onderstaande contactgegevens).
 • Vacatureoverzicht
  Je kunt jezelf abonneren op een vacatureoverzicht per e-mail. Daarvoor geef je ons onder andere je naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om je periodiek een overzicht van de nieuwe vacatures van FutureXL te mailen.
 • Aanpassen/uitschrijven vacatureoverzicht
  Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
 • Communicatie
  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Andere websites
Wij wijzen je erop dat het klikken op logo’s of URL’s tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van FutureXL. Op andere websites raadpleeg je zelf de informatie over het gevoerde privacy beleid.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke grondslagen, art. 6 AVG, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van expliciete toestemming, wordt dit afzonderlijk gevraagd.
Denk bijvoorbeeld aan: wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, vraagt FutureXL om toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat FutureXL hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.

Verstrekking aan derden
Vanuit haar dienstverlening kan FutureXL persoonsgegevens uitwisselen. FutureXL kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer FutureXL aan een wettelijke verplichting moet voldoen. FutureXL verstrekt jouw gegevens niet aan commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

FutureXL verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat FutureXL zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Bewaartermijn dossier kandidaat selectietraject: 12 maanden

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft FutureXL passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door rapportages.

Cookies

Om jou op FutureXL.nl de beste ervaring te geven gebruiken wij dergelijke cookies. Met cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website en delen we informatie met onze partners voor social media, adverteren en analyse. FutureXL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FutureXL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sparketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dennis@sparketing.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

FutureXL B.V.
De Opslach 79
8448 GV. Heerenveen
E-mail: info@FutureXL.nl onder vermelding van ‘Privacy’

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door FutureXL, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 18 september 2023.
FutureXL kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.