Select Page

Future Fit

FutureXL voert regie over de digitale transformatie 4.0 waarbij vanuit een ecosysteem alle noodzakelijke disciplines bij elkaar worden gebracht. Technologie en business operating processen worden optimaal geconverteerd. Dit levert een super efficiënt operating model op waarmee het daarop aangesloten business model excelleert in effectiviteit. De uitkomst van deze aanpak resulteert in aantoonbare besparingen maar veel belangrijker in financiële waardecreatie.

Het resultaat

Co-venture: onze dubbele impact op uw winstgevendheid

Wij combineren de nieuwste technologieën met het business operating model

Wij accelereren IT-transformaties om snel data centrisch te werken

Wij reduceren operationele kosten, verhogen omzet en cash flow

Wij accelereren Time-to-Market

Wij exploiteren het nieuwe operating model zodat dit leidt tot exponentiële balanswaarde

future analyse naar een business operating model | futureXL

How we do it

In een Co-Venture zal op basis van een viertal fases, een step change performance proces uitgewerkt worden. In een kort tijdbestek analyseren wij de bestaande situatie en vertalen dit naar een prototype nieuw operating model. Dit wordt ondersteund door een zeer gedetailleerd projectplan en een business case waarin met de behaalde besparingen de volledige transformatie kan worden gefinancierd. Na accordering door beide partijen zal het projectplan i.c.m. de business case worden uitgevoerd.

De Digitale Transformatie 4.0 verloopt volgens een vast draaiboek. De volgende onderdelen komen aan bod bij de vertaalslag van de Digitale Strategie naar een nieuw operating model:

 

 • Re-engineering van de balans ter financiering van het project
 • Business Operating model, IT-operating model
 • Governance, Risk & Compliance (o.a. AVG)
 • Behavioral Change: werken met het nieuwe operating model
Fit 4.0 future analyse | FutureXL

Fit 4 Future Analyse

 

 • Ontwerp van een nieuw functioneel operating model gebaseerd op een No-Code platform.
 • Prototyping new operating model via een day in life
 • Ontwerp van een No-Code IT-landingszone gebruikmakend van een multisided data centrisch platform
 • Een ontwerp en roadmap van het projectplan van de IT-transitie; functioneel en in tijd en geld
 • De business case voor het transitietraject op basis van een Capex averse investeringsmodel
 • Projectprijs wordt gebenchmarkt en op basis van volledige transparantie aangeboden.
 • Analyse wordt op basis van een Co-venture aangeboden en uitgevoerd
 • In onze gezamenlijk te accorderen business case is ons voorstel dat wij afgerekend worden op basis van een return on savings van het gerealiseerde plan en gebenchmarkte delivery

Wij zijn zo overtuigd van de Digitale Transformatie 4.0 dat wij de projectkosten koppelen aan uw opbrengsten!

Onze Future Fit Projecten worden gesourced door: FutureXL Jobs