Select Page

Future Fit

FutureXL voert regie over de digitale transformatie projecten. Hierbij worden, vanuit een ecosysteem, alle noodzakelijke disciplines bij elkaar gebracht. Door operationele bedrijfsprocessen en technologie optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een superefficiënt operationeel model. Hierdoor excelleert het daarop aangesloten bedrijfsmodel in effectiviteit.

Het resultaat van deze aanpak is aantoonbare besparingen, maar belangrijker nog, financiële waarde creatie.

Hoe beginnen we aan Digitaal Transformeren?

In een samenwerkingsverband (co-venture) zal op basis van een viertal fases, een stapsgewijs prestatiemodel uitgewerkt worden. In een kort tijdbestek analyseren wij de bestaande situatie en vertalen dit naar een prototype van een nieuw operationeel model. Dit wordt ondersteund door een zeer gedetailleerd projectplan en een business case waarin met de behaalde besparingen de volledige transformatie kan worden gefinancierd. Na goedkeuring door beide partijen zal het projectplan in combinatie met de business case worden uitgevoerd.

Digitale Transformatie, onze aanpak

De feitelijke Digitale Transformatie verloopt volgens een vast draaiboek. De volgende onderdelen komen aan bod bij de vertaalslag van de Digitale Strategie naar een nieuw operationeel model:

 • Verwoording van de gekozen bedrijfsstrategie en de vertaling daarvan naar een gewenst businessmodel en een noodzakelijk Operating model;
 • Middels de uitkomsten van de Power Of Informatie sessies prototypen wij een DATA-centrisch operating model op basis van een nieuwe laagdrempelige technologie vanuit een Greenfield gedachte;
 • De hieruit voortkomende  IT transitie, vanuit het oude operating model, zal gedreven door de business geleidelijk overgebracht worden naar het nieuwe greenfield operating model; 
 • Herstructurering van de balans ter financiering van het project;
 • Bestuur, risico & naleving (o.a. AVG);
 • Gedragsverandering: werken met het nieuwe operationeel model.

Fit 4 Future proces

We onderscheiden vier fases in onze aanpak namelijk:

 • Fit 4 Future Analyse
 • Implementatie
 • Exploitatie
 • Beheer.

Na iedere fase vindt er besluitvorming plaats over de volgende fase.

De Fit 4 Future Analyse

Hierbij worden de volgende facetten onderzocht en uitgewerkt:

 • DATA onderzoek: De weg van applicatienaar DATA centrisch werken
 • Heatmap opstellen die de complexiteit van het bestaande bedrijfsmodel beschrijft
 • Operationeel greenfield model: Flexibel, Schaalbaar, Efficiënt en Effectief;
 • Bouwblokken bepalen: de IT-transitie vindt plaats via een greenfield benadering van applicatie centrisch naar DATA centrisch greenfield operating model gedreven door de business;
 • Financieel:Zoek het geld”; herstructurering van de balans en de impact op uw P&L;
 • Toetsing aan wet en regelgeving;.
 • Gedragsverandering: Door voorbeeldgedrag creëren we draagvlak binnen de organisatie.

Concreet houdt dit het volgende in:

 • Interviews met senior medewerkers;
 • Gedetailleerde procesanalyse van een ”dag in het leven”;
 • Analyse van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie;
 • Applicatie assessment (oud en nieuw);
 • DATA onderzoek: van applicatie naar DATA centrisch werken;
 • Ontwerpprincipes bepalen voor het nieuwe platform (volgende generatie) en een keuze maken voor de beste fit naar de toekomst (fit 4 Future);
 • Stapsgewijs transitie model;
 • Kosten analyse & toetsing versus opbrengsten & cashflow;
 • Creëren draagvlak en acceptatie nieuwe werkprocessen.

En dit alles doen we in een stevig tempo, bouwen de zekerheden in en we zorgen voor een naadloze overgang.

Delivery

In de implementatie wordt de geaccordeerde business casus opgeleverd en vindt de implementatie op basis van milestones plaats, waarbij de financiële doelstellingen op wekelijkse basis worden gekoppeld aan het projectplan. 

Exploitatie

Deze fase ondersteunt FXL de klant om het nieuwe operating model zodanig te tunen, waardoor de operationele cashflow exponentieel kan toenemen. Een van de belangrijkste uitkomsten van deze aanpak is dat niet alleen de winst maar ook de onderliggende balanswaarde gaat toenemen. 

Beheer

FutureXL ontzorgd de klant door de complexiteit van IT in een dienst onder te brengen op basis van een lineair Opex-model.

Samengevat geeft dat de volgende fasering:

Fit 4.0 future analyse | FutureXL

Het resultaat

Onze dubbele impact op uw winstgevendheid vanuit een samenwerkingsverband

Wij combineren de nieuwste ontwikkelingen met het bedrijfsmodel.

Wij versnellen transformaties om data centrisch te werken

Wij reduceren operationele kosten en verhogen de omzet en de geldstroom.

Wij accelereren de markt introductietijd.

Wij exploiteren het nieuwe operationele model zodat dit leidt tot exponentiële balanswaarde.

future analyse naar een business operating model | futureXL

Wij zijn zo overtuigd van de Digitale Transformatie 4.0 dat wij de projectkosten koppelen aan uw opbrengsten!

Onze Future Fit Projecten worden gesourced door: FutureXL Jobs