Select Page

Masterclass Tech For Boards

Tech for boards. De titel zegt het al; tijdens deze masterclass krijgt u een overzicht van alle nieuwe technologieën die van belang zijn bij uw digitale transformatie. De digitalisering en de innovatieve mogelijkheden groeien echter met een factor 10 sneller dan dat op strategisch level besluiten kunnen worden genomen. Een vraagstuk dat vraagt om visie en daadkracht van de top van een organisatie. En die visie en aanpak helpen wij u te vormen tijdens de masterclass Tomorrow’s technology today.

Leiding geven aan Digitale Transformatie in onzekere tijden

Als leider of manager wil jij de leiding gaan nemen in de digitale transformatie binnen jouw team of organisatie. Dat vraagt om visie, adaptie, groei en leiderschap!

Initiatief nemen en impact maken. Intern, maar ook richting de markt en je klanten. Tijdens de Masterclass Tech voor Boards geven verschillende praktische en wetenschappelijke experts jou de inzichten, tools en kennis om een digitaal leider te worden.

Workshops, implementatie en impact staan centraal! Je gaat zelf aan de slag om de doorvertaling naar jouw team en organisatie te maken.

Tomorrows technology today

De masterclass begint met de techniek, aangezien deze innovaties uw bedrijfsvoering rigoureus veranderen. Zo stelt b.v. nanotechnologie organisaties in staat gebruik te maken van alternatieven voor staal of aluminium. Vliegtuigen zullen bijvoorbeeld worden uitgerust met onderdelen gemaakt van grafiet, wat lichter en duurzamer is dan metalen.

Diezelfde nanotechnologie kan niet los worden gezien van 3D-Printing. Want bovengenoemde vliegtuigonderdelen zijn op iedere locatie te printen, zodat het niet nodig is om deze de halve wereld rond te voeren, wat tijd en geld bespaart. Overigens, niet alle technologische ontwikkelingen zijn voor uw organisatie interessant maar hoe maak je de keuze waarin te investeren? Tijdens deze dag gaan we concreet kijken naar businesscases en welke technologische ontwikkelingen die daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken.

I. Wat zijn de impactvolle innovaties en mogelijkheden?
II. Welke ontwikkelingen zijn voor u relevant?
III. Hoe kunnen deze innovaties worden ingezet binnen uw organisatie?

Cost / Income ratio

De genoemde ontwikkelingen bieden kansen – tenminste voor de bedrijven die zijn voorbereid. En daar zit de angel. Door Covid-19 zitten ondernemingen in de gevarenzone; veel van hen hebben de innovaties nooit doorgevoerd.

Ja, men heeft gedigitaliseerd, maar daarbij lag de nadruk op efficiëntie. Men heeft nooit geëxploreerd wat er met techniek mogelijk zou zijn om het business operating model qua C/I-ratio factoren lager te krijgen dan de internationale concurrentie.

Er zijn banken die hun cost/income ratio naar beneden willen brengen van bijvoorbeeld 67% naar 57%. Maar die banken beseffen niet dat een organisatie als Amazon diezelfde cost/income ratio terugbrengt naar slechts 25% en een banking platform klaar heeft staan om de profit pools van de banken leeg te eten.

I. Hoe kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat met de IT-transformatie ook in financiële zin waarde kan worden gecreëerd?
II. Welke verdienmodellen zijn relevant en wat is de rol van digitalisering hierin?

Data als het nieuwe goud

Dat brengt ons weer bij onze stelling hierboven: digitale transformatie is niet alleen een kwestie van techniek. Amazon kan die cost/income ratio zover terugbrengen, want het bedrijf is data gedreven en werkt datacentrisch.

Het kan de belangrijke assets, die data, snel naar boven krijgen, de waarde ontsluiten en ook goed converteren in een winstgevend businessmodel. Dit in tegenstelling tot veel traditionele bedrijven, waar die data versnipperd zijn over talrijke applicaties. En de waarde niet is te ontsluiten. Komt bij dat de vigerende wetgeving voorsorteert op data
centrisme. Dit veroorzaakt veel compliance problemen. Die bedrijven moeten dus versneld de slag maken van applicatie gedreven naar data-centrisch.

I. Welke kansen biedt een data gedreven organisatie van de IT en van het operating model voor uw organisatie?
II. Over welke data hebben we het dan eigenlijk?
III. Waar moet ik rekening mee houden als het gaat over eigenaarschap en privacy?

Future Ready

Tijdens deze tweede dag van de masterclass leert u dat een echte digitale transformatie gebaseerd is op een holistische aanpak. We nemen alle factoren mee in een holistische aanpak van transformeren en digitaliseren.

Allereerst moet een bedrijf kritisch kijken naar zijn business operating model; is dat nog wel van deze tijd, voldoet het aan de vigerende wetgeving en is het concurrerend met de nieuwe toetreders in de markt En het spreekt vanzelf: als dat business operating model wordt gewijzigd, heeft dat ook gevolgen voor de snelheid waarmee voor nieuwe businessmodellen kunnen worden gekozen. En niet andersom

I. Tijdens deze operatie dient u ook aandacht te hebben voor de re-engineering van de balans:
II. Hoe valt de digitale transformatie te financieren?

 

Leiderschap tijdens transitie

Transitie bestaat niet zonder actie. Weerstanden overwinnen, daadkracht en lef tonen zijn belangrijke skills die de ene top van de andere onderscheidt. Maar ook de onderkenning dat als u niet begrijpt wat IT-architecten u vertellen, u de juiste vragen moet kunnen stellen om te voorkomen dat u ‘black holes’ aan gaat sturen. Tenslotte moet u beseffen dat zo’n operatie staat of valt bij het gedrag van alle medewerkers. Het tweede dagdeel zoomt in op het culture DNA van uw organisatie en uw eigen invloed daarop.

Het kan de belangrijke assets, die data, snel naar boven krijgen, de waarde ontsluiten en ook goed converteren in een winstgevend businessmodel. Dit in tegenstelling tot veel traditionele bedrijven, waar die data versnipperd zijn over talrijke applicaties. En de waarde niet is te ontsluiten. Komt bij dat de vigerende wetgeving voorsorteert op data
centrisme. Dit veroorzaakt veel compliance problemen. Die bedrijven moeten dus versneld de slag maken van applicatie gedreven naar data-centrisch.

I. Welke kansen biedt een data gedreven organisatie van de IT en van het operating model voor uw organisatie?
II. Over welke data hebben we het dan eigenlijk?
III. Waar moet ik rekening mee houden als het gaat over eigenaarschap en privacy?

Onze experts

Dit zijn de experts die jou vier dagen lang meenemen op een digitale reis. Ze geven jou de gewenste informatie, laten je nieuwe invalshoeken ontdekken, prikkelen en maken de digitale transformatie concreet voor jouw organisatie!

Wij zijn zo overtuigd van de Digitale Transformatie 4.0 dat wij de projectkosten koppelen aan uw opbrengsten!

Voor operationeel management bieden wij de: Masterclass Digital Leadership